Fullständig kursbeskrivning

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

KVALITETSTEKNIKER INOM TEXTIL, MODE OCH KONFEKTION

Utbildningen kan delbetalas. Kontakta ekonomi@nordiskatextilakademin.se om delbetalning önskas.

Detta är ansökan till utbildningen Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion. Du anmäler dig till denna kursen via denna portal för att påbörja din antagningsprocess.

Nordiska Textilakademin erbjuder den här Kvalitetsteknikerutbildningen som ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete både i Sverige och utomlands.
 
Nu startar vi vår populära utbildning Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion som en fristående utbildning. 

Utbildningen passar dig som
...vill säkra kvalitetsnivån på framtidens textila produkter och samarbeta med kollegor över hela världen!  

Fokus på anställningsbara kvalitetstekniker
Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom Nordiska Textilakademin stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.
 
Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.
 
Det mesta av de svenska företagens textila produktion outsourcas i dag till bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har Kvalitetsteknikern en nyckelroll.
 
Utbildningens kurser:
·         Affärskunskap 1, 20p
·         Affärskunskap 2, produktionsprocesser, fördjupning 20p
·         Examensarbete 30p
·         Fält- och marknadsstudier i producerande länder 20p
·         Kommunikation 35p
·         Kvalitetssäkring och hållbar utveckling 60p
·         LIA 1 – provning 50p
·         LIA 2 – förbättringsprocess 65p
·         Materiallära 80p
·         Design och produktutveckling 20p
 Hela utbildningen motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng.


Examensarbete & LIA
I utbildningen till Kvalitetstekniker har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete.


Framtid
De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, hantverk och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.
 
Yrkesroller
Kvalitetstekniker – textil, kvalitetskontrollant – textil, laboratorietekniker – textil, miljö- och hållbarhetsarbete inom textilföretag, kvalitets- och miljöansvarig inom textilföretag.
Detta är en tvåårig yrkesutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion med en kursplan direkt anpassad till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Under utbildningen kombinerar Du teoretiskt lärande med att praktiskt få prova Dina kunskaper under LIA-praktik. Tillsammans ger detta Dig god kompetens och konkurrensfördelar inför ett arbete inom branschen. Utbildningen är på svenska.


Behörighet
Inga särskilda förkunskaper krävs. Gymnasieskolan är grund, och för att vara behörig skall man ha avlagt gymnasieexamen eller uppnått minst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng enligt äldre bestämmelser.  
 
Nordiska Textilakademin använder sig av ett särskilt prov för att se vilka sökande som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.
 
Som sökande kan man också åberopa reell kompetens, d v s arbetslivserfarenhet, andra studier eller liknande. Då styrker man detta i sin ansökan med hjälp av studiedokumentation, arbetsgivarintyg och/eller andra påvisande dokument.

Kostnad
Utbildningen kostar 45000kr/termin och omfattar 4 terminer. Kostnaden går även delbetala per termin,
Kontakta oss om du vill önskar få mer information gällande delbetalning

CSN
Kursen är ej CSN-berättigad.